Otázka:

Má sa skratka ICOLD (skratka medzinárodnej organizácie) vo vete skloňovať?

Heslá:

ICOLD - International Commission on Large Dams, iniciálové skratky

Odpoveď:

 Iniciálovú skratku ICOLD (International Commission on Large Dams) možno v slovenčine skloňovať: v kontexte ICOLD-u, alebo ju možno ponechať nesklonnú: v kontexte ICOLD.

 


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ICOLD - International Commission on Large Dams