Otázka:

Sú pravidlá slovenského pravopisu (3. vydanie) dostupné online na Vašich stránkach poslednou a aktuálnou verziou?

Heslá:

pravidlá slovenského pravopisu

Odpoveď:

 

 

Pravidlá slovenského pravopisu sprístupnené na našej webovej stránke (3., upravené a doplnené vydanie z r. 2000) sú v súčasnosti poslednou a aktuálnou verziou tejto príručky, preto na ňu odkazujeme i na stránke jazykovej poradne. Kontakt na jazykovú poradňu je uvedený na webovej stránke nášho ústavu.

 


Otázka z 08. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pravidlá slovenského pravopisu