Otázka:

Čo znamená slovo chaps? V akej podobe sa využíva v slovenčine?

Heslá:

chaps, čeps, kožené chrániče nôh jazdca

Odpoveď:

Anglické slovo chaps je (podľa Veľkého anglicko-českého slovníka) skrátená podoba slova chaparejos, ktoré má pôvod v španielčine. Slovo chaps označuje súčasť výstroja jazdca (nie koňa) vo význame „kožené chrániče nôh jazdca“. Podoba čeps, ktorá sa podľa dokladov z internetu tiež používa, vznikla na základe anglickej výslovnosti daného slova. V slovenčine odporúčame vo verejnej komunikácii, akou je návrh všeobecne záväzného predpisu, namiesto anglického slova chaps alebo jeho zdomácnenej podoby čeps používať slovenský viacslovný ekvivalent kožené chrániče nôh (jazdca).


Otázka z 16. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chaps