Otázka:

Majú slová penzia a dôchodok rovnaký význam?

Heslá:

penzia, dôchodok

Odpoveď:

Slová dôchodok, penzia sú vo význame „stav zamestnanca po ukončení aktívnej činnosti dosiahnutím služobného veku alebo zo zdravotných dôvodov; pravidelný príjem osôb, ktoré nemôžu hradiť náklady na živobytie z pracovného príjmu“ synonymné, ale líšia sa štylisticky. Slovo penzia je hovorové, teda spisovné, ale štylisticky príznakové, preto sa v legislatíve aj v iných oblastiach (v poisťovníctve, v peňažníctve) používa štylisticky neutrálne slovo dôchodok a prídavné meno dôchodkový, porov. starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, predčasný dôchodok, dôchodkový vek, dôchodkový systém, dôchodkové poistenie, dôchodkové sporenie.

 


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu penzia