Otázka:

V Slovníku cudzích slov (SPN 2005) je slovo etézie (sev. a sz. vetry vo východnom Stredomorí) v množnom čísle. Používa sa v jazykovej praxi aj jednotné číslo? A je správny tvar nominatívu jednotného čísla etézia?

Heslá:

etézie, etézia

Odpoveď:

V odbornej literatúre sme našli doklady iba na plurálovú podobu etézie (podstatné meno ženského rodu, vzor ulica). V takejto plurálovej podobe sa uvádza príslušné heslo v Encyklopédii Zeme (Obzor 1983) aj v terminologickom slovníku, ktorý je sprístupnený na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu http://www.shmu.sk/sk/index.php?page=1&id=klimat_slovnikpojmov. V tvare jednotného čísla , t. j. etézia, je spomínaný termín spracovaný iba vo Veľkom slovníku cudzích slov (SAMO 2008).

            Pre zaujímavosť, na českých internetových stránkach sme našli niekoľko dokladov na používanie vlastného mena Etézia ako značky kosačky.  


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu etézie