Otázka:

Ktorý tvar je gramaticky správny: Môj otec je futbalista alebo Môj otec je futbalistom?

Heslá:

otec je futbalista/futbalistom

Odpoveď:

 

 

Príslušnosť (väčšinou dočasná) k zamestnaniu či k funkcii alebo postavenie sa v spisovnej slovenčine vyjadruje tvarom slovesa byť vo väzbe s inštrumentálom, napr. pán Novák je učiteľom na našom gymnáziu (= je zamestnaný ako učiteľ), otec bol domovým dôverníkom, Alenka bude lekárkou, Jožko chce byť prezidentom, môj otec je futbalistom (hrá futbal v športovom klube).

            Nominatívnou väzbousa vyjadruje podstatná alebo stála vlastnosť, napr. Jožko je chuligán, Alenka je dobrá žiačka (ale Alenka je žiačkou 7. B), Peter je správny chlap, môj otec je rodený murár (je zručný v murárskych prácach).

            V súvislosti so spojením, na ktoré ste sa spytovali, považujeme za vhodnejšiu väzbu s inštrumentálom, t. j. otec je futbalistom, hoci nemožno odmietať ani väzbu s nominatívom, a to najmä v niektorých kontextoch, ako napr. otec je futbalista telom i dušou alebo hovorovo otec je (nadšený) futbalista vo význame „otec je milovník futbalu“.


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otec je futbalista/futbalistom