Otázka:

Môžete mi vysvetliť význam slova čudo?

Heslá:

čudo

Odpoveď:

Význam slova čudo si môžeteprečítať v lexikografických príručkách sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk alebo v 1. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006), v ktorom je podstatné meno čudo spracované takto:

čudo1 čuda čúd s. 1. ► niečo zvláštne, neobyčajné, neznáme, pozoruhodné svojimi rozmermi, tvarom, vlastnosťami a pod., čudná vec, zázrak: neslýchané, nevídané č.; technické č.; č. prírody; skriňa plná rozličných starých čúd; to nie sú hračky, ale elektronické čudá; to č. s malými oknami je naša škola; rastie nám tu nejaké č. neznáma rastlina; šport. slang. guľaté, kožené č. futbalová lopta; čierne č. puk; Zvedavo obracal škatuľku, akoby to bolo nejaké čudo. [Ľ. Jurík]; Kúzelník kúzli, ba stvára priam čudá. [P. Jaroš]

2. ► zvláštny tvor, strašidlo, mátoha: obzerali si ma ako dáke č.; hovorili mi, že som ako č. z inej planéty; Keď zbadal krpáňa, tvár mu zbledla, akoby videl čudo, ktoré už nepatrí na túto zem. [J. Štiavnický]; Veria, že po svete chodia čudá a ovládajú ho čarodejníci. [LT 1999]

◘ fraz. čudo čudácke/čudovaté niečo mimoriadne nezvyčajné ◘ parem. každé čudo trvá len tri dni všetko sa po čase zunuje.


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čudo