Otázka:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako mám správne napísať počet izieb bytu. Či je to jedno izbový alebo 1 izbový, alebo ako?

Heslá:

jednoizbový, šesťizbový, 1-izbový, 6-izbový, izba, byt

Odpoveď:

Na pomenovanie bytu, ktorý má určitý počet izieb, používame buď slovné vyjadrenie jednoizbový, šesťizbový alebo číselno-slovné vyjadrenie 1-izbový, 6-izbový (písané so spojovníkom bez medzery). Slovo šesťizbový sa píše s mäkčeňom na ť, lebo vzniklo zložením slov šesťizbový. Na vyjadrenie rozsahu možnej veľkosti bytu od jednoizbového po šesťizbový máte niekoľko možností: jednoizbový až šesťizbový, jednoizbový – šesťizbový, 1-izbový až 6-izbový, 1-izbový – 6-izbový, 1-  6-izbový, jedno- až šesťizbový (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kapitola VIII. Interpunkcia, podkapitola 2.9. Spojovník).

 

 


Otázka z 03. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednoizbový