Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo Hood?

Heslá:

Hood

Odpoveď:

V otázke ste neuviedli, v akej súvislosti chcete slovo Hood v slovenčine použiť. Môže ísť o anglické priezvisko alebo rodné meno, meno komiksovej postavy, názov hudobnej skupiny, ale názov Hood majú aj mestá vo Virgínii a v Kalifornii, vrch v Oregone, rieka v USA a pod.

Ak ide o meno alebo priezvisko, treba slovo Hood skloňovať ako životné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru chlap, t. j. bez Hooda, k Hoodovi, (vidím) Hooda, o Hoodovi, s Hoodom.

 Ak ide o geografický názov, skloňuje sa slovo Hood podľa vzoru dub, t. j. z Hoodu, k Hoodu, (vidím) Hood, o Hoode, s Hoodom.

Ak chcete v slovenskom texte použiť pomenovanie hudobnej skupiny Hood, odporúčame Vám ho skloňovať ako neživotné podstatné meno mužského rodu (najmä ak skupina nie je pomenovaná podľa osoby menom Hood) alebo sa môžete vyhnúť skloňovaniu slova Hood tak, že pred ním použijete všeobecné podstatné meno ako skupina, kapela, formácia, ktoré sa bude skloňovať, kým podstatné meno Hood ostane v základnom tvare, napr. od skupiny Hood, so skupinou Hood.


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hood