Otázka:

Technické zariadenie, ktoré sa používa na behanie vo fitnescentrách, sa správne nazýva behací pás alebo bežecký pás?

Heslá:

bežiaci pás, bežecký pás, chodecký pás, behací pás

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú pomenovania bežiaci pás aj bežecký pás obe správne. Spojenie behací pás Vám neodporúčame používať, lebo v slovenčine sa význam „určený na behanie“ vyjadruje ustálene prídavným menom bežecký, napr. bežecká trať, bežecká dráha, bežecká trasa, bežecký okruh, bežecký areál. Pomenovanie bežiaci pás sa ustálene používa ako technický termín vo všeobecnejšom význame „zariadenie na plynulú dopravu, dopravný pás“ (porov. slovníky na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk, heslá bežiaci a pás). Označenie bežiaci pás možno použiť aj v súvislosti s prístrojom slúžiacim na behanie (v interiéri), lebo pás vykonáva rovnaký pohyb ako dopravníkový pás, teda pomenovanie je motivované činnosťou, ktorú vykonáva. Toto pomenovanie možno prípadne spresniť prídavným menom tréningový, t. j. tréningový bežiaci pás. Správny je aj názov bežecký pás, ktorý sa v súčasnej jazykovej praxi používa častejšie. Pri tomto pomenovaní sme sa stretli s námietkami, že bežecký pás sa nepoužíva iba na behanie, ale aj na chôdzu, takže je jeho pomenovanie nepresné. Myslíme si však, že výraz bežecký pás dostatočne plní identifikačnú a komunikačnú funkciu pomenovania tréningového stroja. Keď treba zdôrazniť, že pohyblivý pás je určený na beh aj na chôdzu, môže sa použiť pomenovanie bežecký a chodecký pás. Dodávame, že v súčasnosti sa na internete ponúkajú aj špeciálne bežiace pásy pre chodcov so zodpovedajúcim názvom chodecký pás. 


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bežiaci pás