Otázka:

Potrebujem pomenovať osobu, ktorá robí matematický odhad. Našiel som slovo odhadca, ale ním sa pomenúva osoba, ktorá robí úradné odhady. Môžem používať slovo odhadovateľ?

Heslá:

odhadca, odhadovateľ, odhadujúci

Odpoveď:

Keďže osobným podstatným menom odhadca sa pomenúva predovšetkým osoba, ktorá úradne odhaduje hodnotu majetku alebo škody, považujeme pomenovanie osoby, ktorá robí matematický odhad, slovom odhadovateľ za jedno z možných riešení Vášho problému. Činiteľské podstatné mená s príponou -teľ sa síce takisto väčšinou používajú na pomenovanie povolaní alebo funkcií (napr. učiteľ, riaditeľ, hlásateľ, prekladateľ, hodnotiteľ, posudzovateľ), ale niektoré sa používajú aj na pomenovanie osôb, ktoré krátkodobo vykonávajú nejakú činnosť alebo ju vykonali, napr. čitateľ/pisateľ listu, odosielateľ, hostiteľ. Osoby, ktoré sa momentálne venujú nejakej činnosti, možno pomenovať aj príčastím, napr. odpovedajúci, kupujúci, hľadajúci, ponúkajúci, spytujúci sa, prizerajúci sa. Osobu, ktorá niečo odhaduje, Vám odporúčame nazývať odhadujúci alebo odhadovateľ.  


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odhadca