Otázka:

V súčasnej architektúre sa ako forma využívania zastaraných priemyselných objektov na bývanie vyskytuje čoraz častejšie slovo loft. Je toto slovo, resp. prídavné meno loftový spisovné? Plánuje sa zaradenie tohto slova v rámci anglikanizácie nášho rodného jazyka do kodifikačných slovníkov?

Heslá:

loft

Odpoveď:

Slovo loft a z neho utvorené prídavné loftový sa v základných kodifikačných príručkách zatiaľ neuvádza a nie je ani v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L z r. 2011. Slovo loft však zachytáva posledné vydanie Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008 ako architektonický termín vo význame „veľkometrážny, často dvojpodlažný byt s málo deleným interiérom; ateliérový byt“. Keď sa z angličtiny do slovenčiny dostávajú pomenovania nových vecí a javov, na ktoré nemáme jednoslovné slovenské výrazy, ide o funkčné preberanie anglicizmov, ktorým sa slovenčina nebráni.


Otázka z 15. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu loft