Otázka:

Je slovo odšoférovať spisovné? Napr. vo vete Daj, ja to domov odšoférujem.

Heslá:

odšoférovať

Odpoveď:

Sloveso odšoférovať je v slovenčine novšie, zo slovotvorného hľadiska je správne, bolo utvorené pomocou predpony od- s významom „vykonať istou činnosťou“. Rovnaký význam vyjadruje predpona od- napríklad pri slovesách odpracovať „vykonať za istý (vymedzený) čas“, napr. v banke odpracoval pätnásť rokov; alebo odslúžiť „slúžením vykonať“, napr. odslúžiť omšu. Význam slovesa odšoférovať možno opísať ako „vykonať činnosť šoférovania“, prípadne „šoférovaním absolvovať“ a samotné sloveso označiť ako hovorové, teda spisovné.


Otázka z 15. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odšoférovať