Otázka:

Prečo sa nemôže použiť slovné spojenie "Príď pri hrad" a "pri hrad" vo všeobecnosti? Poprosím Vás o čo najviac argumentov.

Heslá:

pri

Odpoveď:

Predložkové spojenie pri hrad, resp. prísť pri hrad,nie je správne, pretože predložka pri sa používa iba s lokálom, nie s akuzatívom. Ako argument postačí výklad pri predložke pri v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.

Na vyjadrenie smeru do blízkosti niečoho sa používa predložka k – prísť k hradu. Predložka pri je správna pri vyjadrení miesta v blízkosti niečoho, napr. som pri hrade.

 


Otázka z 15. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu pri