Otázka:

Ako sa rozdeľuje slovo hostí?

Heslá:

hostí

Odpoveď:

Slovo hostí sa delí na slabiky na rozhraní medzi dvoma spoluhláskami: hos-tí.


Otázka z 15. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hostí