Otázka:

Ktorý výraz je správny: rómovia (Rómovia) alebo cigáni (Cigáni)?

Heslá:

Róm/Rómovia, Cigán/Cigáni

Odpoveď:

Príslušníci etnickej skupiny indického pôvodu žijúci miestami ešte potulným životom sa nazývajú Rómovia Cigáni. Ako oficiálne pomenovanie sa v súčasnosti používa pomenovanie Rómovia. Slová Rómovia, Cigáni sa tak ako národné a kmeňové mená a mená príslušníkov iných etnických skupín píšu s veľkým začiatočným písmenom, porov. Slováci, Francúzi, Rakúšania, Nóri, Španieli, Číňania, Lužickí Srbi, Slovania, Židia, Gorali, Valasi atď.


Otázka z 11. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Róm/Rómovia