Otázka:

Je správne oslovovať stredoškolského učiteľa pán profesor?

Heslá:

stredoškolský profesor

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003), ktorého elektronickú verziu nájdete na stránke slovnik.juls.savba.sk, má slovo profesor dva významy:

1. najvyšší vedecko-pedagogický titul vysokoškolského učiteľa,

2. pracovné označenie stredoškolského učiteľa.

Označovanie učiteľov na vyššom stupni vzdelávania (dnes na stredných školách a gymnáziách) podstatným menom profesor má stáročnú tradíciu, stretávame sa s ním aj v Historickom slovníku slovenského jazyka v ukážkach z 18. storočia, napr. Martin Morgenbesser, slobodny nationalskeg sskolj profesor. Prirodzene, akademický titul profesor a s ním súvisiace uvádzanie skratky vedecko-pedagogického titulu prof. pred menom a pred akademickými titulmi prináleží iba vysokoškolským profesorom.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stredoškolský profesor