Otázka:

Odkiaľ pochádzajú slová propán-bután, kerozín, petrolej, mazut, nafta a ropa?

Heslá:

propán-bután, kerozín, petrolej, mazut, nafta, ropa

Odpoveď:

 

 

Pôvod slov nájdete v Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu SAV http://slovniky.korpus.sk. Napr. ‹g› pri slovách propán-bután a kerozín odkazuje na grécky pôvod, ‹g + l› pri slove petrolej znamená, že slovo pochádza z gréčtiny a latinčiny, slovo mazut sa k nám dostalo z arabčiny cez ruštinu ‹r < arab›, nafta z perzštiny cez gréčtinu ‹g < perz› a ropa z poľštiny ‹poľ›.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu propán-bután