Otázka:

Správne je viaznucom alebo viaznúcom?

Heslá:

viaznuci

Odpoveď:

Príčastie viaznuci sa píše s krátkym u rovnako ako jeho tvar v lokáli jednotného čísla viaznucom.

            Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame nazrieť do príručiek slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk (pozri heslo viaznuť, pri ktorom sa uvádzajú zakončenia tvarov viazne, viaznu, viazol, prechodníka viaznuc a príčastia viaznuci).


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viaznuci