Otázka:

Aký tvar má priezvisko Dvorský pri súhrnnom pomenovaní príslušníkov rodiny?

Heslá:

Dvorský - bratia Dvorskí, Veselý - manželia Veselí, Jesenský - súrodenci Jesenskí, Šťastný - bratia Šťastní

Odpoveď:

Priezviská adjektívneho typu (ktoré majú podobu prídavného mena), napr. Dvorský, Veselý, Jesenský, Šťastný, majú pri súhrnnom pomenovaní príslušníkov rodiny tvary množného čísla: bratia Dvorskí, manželia Veselí, súrodenci Jesenskí, bratia Šťastní.


Otázka z 13. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dvorský - bratia Dvorskí