Otázka:

Je veta "A tí čo sa učili jak prihriatí, zmaturovali ešte horšie ako my" napísaná správne?

Heslá:

jak, prihriaty

Odpoveď:

V súvetí A tí čo sa učili jak prihriatí, zmaturovali ešte horšie ako my chýba čiarka pred zámenom čo, ktoré uvádza vedľajšiu vetu. V súvetí sa použila nespisovná podraďovacia spojka jak (jej spisovný ekvivalent je ako)a nesprávny je aj tvar prídavného mena prihriatí s dlhým í, lebo nezodpovedá pravidlu o rytmickom krátení. Podľa tohto pravidla sa dlhá prípona po predchádzajúcej dlhej slabike (v tomto prípade je to slabika hria s dvojhláskou ia) skracuje, čomu zodpovedá v nominatíve množného čísla tvar prihriati s krátkym i. Veta má mať gramaticky a pravopisne správnu podobu A tí, čo sa učili ako prihriati, zmaturovali ešte horšie ako my.Mimochodom, z lexikálneho hľadiska je diskutabilné aj prirovnanie učili sa ako prihriati, keďže slovom prihriaty sa vyjadruje význam „homosexuálny“. Veľké úsilie sa expresívne vyjadruje napríklad prirovnaniami učili sa ako najatí, ako diví, ako besní, ako blázni.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu jak