Otázka:

Aký je správny tvar slova relácia: v analyzovanej relácii alebo relácií?

Heslá:

relácia, v relácii, bez relácií

Odpoveď:

Podstatné meno relácia sa skloňuje podľa vzoru ulica podobne ako meno Mária. V lokáli jednotného čísla má krátku príponu -i, správne je spojenie v analyzovanej relácii. Dlhú príponu má podstatné meno relácia v genitíve množného čísla, t. j. bez relácií.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu relácia