Otázka:

Je slovo dáta spisovné?

Heslá:

dáta, údaj

Odpoveď:

 

 

Slovo dáta vo význame „údaje“ je spisovné a uvádza sa vo viacerých lexikografických príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 13. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dáta