Otázka:

Je slovo dáta spisovné?

Heslá:

dáta, údaj

Odpoveď:

Slovo dáta vo význame „údaje“ je spisovné a uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk


Otázka z 13. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dáta