Otázka:

Správne je z dňa alebo zo dňa?

Heslá:

zo dňa, vokalizácia predložky z

Odpoveď:

Predložka sa vokalizuje do podoby zo pred spoluhláskami s, z, š, ž (napr. zo zeme, zo školy), niekedy aj pred skupinou spoluhlások so s, z, š, ž  (napr. zo všetkého) a okrem toho aj v spojeniach zo mňa, zo dňa, zo dverí (správne je aj z dverí).

            Pri podobných nejasnostiach si môžete správnu podobu vyhľadať v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk (pozri predložku z).


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zo dňa