Otázka:

Ako by mal program správne komunikovať s anonymným používateľom? Ide o rôzne oznamy a výzvy, ktoré program vypisuje. Napr. overte si, či ste prihlásený alebo overte si, či ste prihlásení?

Heslá:

prihlásený/prihlásená, komunikácia s používateľom, anketa, úradné tlačivo

Odpoveď:

 Vzhľadom na to, že tvar prihlásení vo vete Overte si, či ste prihlásení je tvarom množného čísla a v komunikácii sa obraciate na individuálneho používateľa, odporúčali by sme používať formuláciu s alternatívnym ženským tvarom pre ženského adresáta, ako je zaužívané v anketových listoch, na úradných tlačivách a pod.: Overte si, či ste prihlásený/prihlásená.


Otázka z 09. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prihlásený/prihlásená