Otázka:

Ako sa spisovne nazýva stúpenec hinduizmu - je to hind alebo hinduista?

Heslá:

hinduizmus, hind, hinduista

Odpoveď:

 

 

Pomenovanie stúpenca hinduizmu sa v súčasnosti používa väčšinou v podobe hinduista. V takejto podobe sa uvádza toto pomenovanie v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) a v Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Podoba hinduista sa uvádza napríklad aj v rámci hesla hinduizmus v 5. zväzku slovenskej Encyclopaedie Beliany. Zriedkavejšiu podobu hind, ktorá sa uvádza v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968 (pozri http://slovniky.korpus.sk), nájdete predovšetkým v staršej literatúre (v databáze Slovenského národného korpusu prim-6.0.30-public-sk sa našlo 741 dokladov na používanie slova hinduista a 183 dokladov na slovo hind). Obe podoby sa v rámci lexiky súčasnej slovenčiny hodnotia ako spisovné a v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písmená h – l, 2011) sa uvádzajú slová hind i hinduista (v samostatných heslách, ale s rovnakým významom).


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hinduizmus