Otázka:

Môže výraz fotodokument znamenať okrem základného významu týkajúceho sa fotografie aj fotografický popis?

Heslá:

fotodokument

Odpoveď:

Na Vašu otázku Vám nevieme jednoznačne odpovedať, no z definície slova fotodokument v Slovníku súčasného slovenského jazyka „fotografia ako svedectvo, dôkaz, doklad o niečom, fotografický dokument“ nevyplýva, že zahŕňa aj popis.  


Otázka z 06. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fotodokument