Otázka:

Kolegyňa používa slovo vyprávať (vyprávala som s pani...). Je to spisovné?

Heslá:

vyprávať (sa), rozprávať (sa)

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa slovesá vyprávať vyprávať sa hodnotia ako hovorové výrazy. To znamená, že ide o spisovné slová, ktoré sa používajú v neformálnej komunikácii, napr. v rodine, medzi priateľmi či kolegami, napr. vyprávala som sa s pani vrátničkou (ale nie vyprávala som s pani vrátničkou – tu treba použiť tvar so zvratným zámenom sa). V oficiálnom jazykovom prejave (napr. v spravodajských žánroch v médiách, vo verejných prejavoch alebo v úradnom styku) je vhodné používať štylisticky neutrálne synonymá rozprávať rozprávať sa.

            Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame nazrieť do príručiek slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk (pozri slovesá vyprávať a rozprávať).


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyprávať (sa)