Otázka:

Na konci listu som napísala Ďakujem! a adresátka sa veľmi nahnevala za ten výkričník. Možno to chápať ako urážku?

Heslá:

Ďakujem, výkričník

Odpoveď:

Za poďakovaním v liste vyjadreným slovom ďakujem nie je dôvod písať výkričník. V takýchto prípadoch sa za slovom ďakujem píše bodka. Výkričník sa píše na konci listu iba za pozdravmi, ktoré majú charakter zvolacej vety, ako napr. Športu zdar! Lovu zdar! Na druhej strane tento malý prehrešok proti pravidlám slovenského pravopisu rozhodne nemožno brať ako urážku adresáta.


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ďakujem