Otázka:

Ako sa píše názov skalných veží Tri K/koruny?

Heslá:

Tri koruny

Odpoveď:

Názov skalného masívu má mať v slovenčine grafickú podobu Tri koruny. Podoba Tri Koruny, ktorá nezodpovedá slovenskému pravopisu, je pravdepodobne ovplyvnená poľským názvom Trzy Korony písaným podľa poľského pravopisu.


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tri koruny