Otázka:

Dobrý deň, je veta "Jednotková cena sa uvádza s presnosťou na celé" správna?

Heslá:

koruna, jednotková cena

Odpoveď:

V informácii o tom, že jednotková cena sa má zaokrúhliť na celé koruny, odporúčame uprednostniť tvar slova koruna v množnom čísle a uviesť aj prídavné meno celé Jednotková cena sa uvádza s presnosťou na celé koruny. Takáto formulácia je zrozumiteľnejšia. Rovnako by z jazykového hľadiska obstála aj veta Jednotková cena sa uvádza zaokrúhlená na celé koruny alebo Jednotková cena sa uvádza v celých korunách.


Otázka z 08. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu koruna