Otázka:

Môžem slovo dabér hodnotiť ako profesionalizmus? Alebo je to skôr slang?

Heslá:

dabér

Odpoveď:

 

 

Slovo dabér sa ako filmový a televízny termín vo význame „herec, ktorý dabuje“ uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského A – G z r. 2006 aj v Slovníku cudzích slov (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dabér