Otázka:

Píše sa dbať o niečo alebo dbať na niečo?

Heslá:

dbať, dbať o niečo, dbať na niečo

Odpoveď:

V spojení so slovesom dbať sa používajú obe akuzatívne predložkové väzby – dbať o niečo aj dbať na niečo, pričom pri niektorých spojeniach sa používajú obidve predložky. Dostatok príkladov sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Slovníku slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku slovenčiny, ktoré si možno overiť na našej webovej stránke www.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dbať