Otázka:

Aká je správna predložka v slovnom spojení som na Kube alebo som v Kube?

Heslá:

na Seychelách, na Kube, na Malte, na Borneu, na Madagaskare

Odpoveď:

Názvy ostrovov a ostrovných krajín sa v miestnom význame viažu s predložkou na – na Borneu, na Seychelách, na Madagaskare,na Malte, tak aj na Kube.

 


Otázka z 11. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na Seychelách