Otázka:

je slovo dietujúci spisovné?

Heslá:

dietujúci, dietovať

Odpoveď:

Slovo dietujúci je tvar (činné príčastie prítomné) slovesa dietovať, ktoré sa v tejto podobe uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006).


Otázka z 30. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dietujúci