Otázka:

Ktoré označenie odvetvia je správne: strojárstvo alebo strojárenstvo?

Heslá:

strojárstvo, strojársky

Odpoveď:

 

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V oboch príručkách si možno overiť, že priemyselné odvetvie vyrábajúce stroje sa nazýva strojárstvo. Od názvu strojárstvo je odvodené prídavné meno strojársky, napr. strojársky robotník, strojárske závody.

 

 


Otázka z 11. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strojárstvo