Otázka:

Ako sa skloňujú priezviská Lepistö, Valló, Robidas?

Heslá:

mužské mená zakončené na -ö, Lepistö, Robidas

Odpoveď:

Cudzie mužské mená zakončené na sa skloňujú podľa vzoru kuli: Lepistö – Lepistöho, Lepistömu, Lepistöho, (o) Lepistöm, (s) Lepistöm. Podľa vzoru chlap sa skloňujú cudzie mužské mená zakončené na , a to tak, že jednotlivé pádové prípony sa pridávajú k celému menu:Valló – Vallóa, Vallóovi, Vallóa, (o) Vallóovi, (s) Vallóom.

            Cudzie mužské mená zakončené na -s, ktoré sa nevyslovuje, skloňujeme podľa vzoru chlap, pričom koncové -s sa v nepriamych pádoch vyslovuje: Robidas – Robidasa, Robidasovi, Robidasa, (o) Robidasovi, (s) Robidasom  (tak ako Dumas – Dumasa atď.).


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mužské mená zakončené na -ö