Otázka:

Správne sa v slovenčine má používať výraz lema alebo lemma v zmysle pomocného tvrdenia v matematickej terminológii?

Heslá:

lema

Odpoveď:

Odborný termín z matematiky a lingvistiky má pravopisnú podobu lema (porov. Slovník cudzích slov, 2005, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk).


Otázka z 11. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lema