Otázka:

Ako správne vytvorím pomenovanie pre príslušníkov rodiny s priezviskom Bukůvka?

Heslá:

rod Bukůvkovcov, Bukůvkovci, Bukůvka

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie príslušníkov rodiny (rodu) s priezviskom Bukůvka má podobu rod Bukůvkovcov alebo Bukůvkovci. Podoba s príponou -ovia – Bukůvkovia by bola správna pri označení viacerých mužov s rovnakým priezviskom, napr. V našom podniku pracujú traja Novákovia. 

 


Otázka z 26. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rod Bukůvkovcov