Otázka:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (H-L) je pri slove linux uvedené -xe. Nemalo by mať slovo linux v G sg. koncovku -xu?

Heslá:

linux

Odpoveď:

Ako správne konštatujete, slovo linux má mať v genitíve jednotného čísla príponu -u, čiže linuxu. Ďakujeme za upozornenie na uvedenie nesprávnej prípony pri tomto slove v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2, 2011), o ktorom sme informovali autorský kolektív.


Otázka z 03. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu linux