Otázka:

Ako je správne: "jednorázové poistné" alebo "jednorazové poistné"?

Heslá:

jednorazový, viacrázový

Odpoveď:

Správny je tvar jednorazový, čiže slovné spojenie jednorazové poistenie. Prídavné meno jednorazový vzniklo z číslovkovej časti jedno- odvodenej od základnej číslovky jeden a zo základového slova raz v nominatíve (jeden raz). Príspevok, ktorý sa vypláca iba raz, sa nazýva jednorazový. Podobne hovoríme o jednorazovej finančnej pomoci, jednorazovom príspevku, jednorazovom použití atď. Inak je to s prídavným menom viacrázový, v ktorého slovnom základe ráz- sa píše dlhé á. Toto prídavné meno vzniklo zo spojenia viac ráz, t. j. z číslovky viac a tvaru genitívu množného čísla ráz (porov. päť ráz, desať ráz).


Otázka z 11. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednorazový