Otázka:

Je správne slovné spojenie "na základe Vášho súhlasu uvedeného v dohode" alebo "na základe Vášho súhlasu uvedenom v dohode"?

Heslá:

uvedený, súhlas

Odpoveď:

 

Príčastie uvedený sa vzťahuje na slovo súhlas. Príčastie uvedený vystupuje v úlohe zhodného prívlastku, ktorý rozvíja slovo súhlas, a preto sa s ním má zhodovať v rode, čísle a páde. Keďže slovo súhlas je v tvare genitívu jednotného čísla, v tvare genitívu jednotného čísla bude aj slovo uvedený: na základe vášho súhlasu uvedeného v dohode. Tvar uvedenom je tvar lokálu jednotného čísla, ktorý by sa mohol použiť napr. v slovnom spojení o vašom súhlase uvedenom v dohode.


Otázka z 18. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu uvedený