Otázka:

Aký rod mám použiť pri slovnom spojení "povedal(o) knieža Alexander"?

Heslá:

povedalo knieža Alexander – povedal knieža Alezander

Odpoveď:

 

Pri podmete so zhodným prívlastkom, ktorý pozostáva zo všeobecného mena (napr. slovo hviezda) a vlastného mena ako určujúceho prívlastku (napr. meno Karel Gott), ktoré sú rozličného rodu a stoja pred prísudkom, nastáva pri zhode s prísudkovým slovesom kolísanie: hviezda Karel Gott poskytol exkluzívny rozhovor – hviezda Karel Gott poskytla exkluzívny rozhovor. Ak takýto podmet stojí za prísudkom, s prísudkovým slovesom sa zhoduje začiatočné slovo podmetu: exkluzívny rozhovor poskytla hviezda Karel Gott. V slovnom spojení a vete, ktoré uvádzate, môže byť prísudkové sloveso i menný prísudok v strednom i mužskom rode, pretože slovo knieža je v nominatíve jednotného čísla stredného i mužského rodu (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, a Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). To znamená, že správne sú obe slovné spojenia: povedalo knieža Alexander – povedal knieža Alezander i vety: Knieža Alexander bolo veľmi milé. –  Knieža Alexander bol veľmi milý.


Otázka z 07. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu povedalo knieža Alexander – povedal knieža Alezander