Otázka:

Sú vo vetách "Moc prechádza na skupinu vzdelaných mužov, radiacich politikom" a "Archeologické vykopávky upútali vedcov, venujúcich sa skúmaniu prameňov" správne umiestnené čiarky?

Heslá:

tesný prívlastok vo vete

Odpoveď:

Vo vetách Moc prechádza na skupinu vzdelaných mužov radiacich politikom Archeologické vykopávky upútali vedcov venujúcich sa skúmaniu prameňov a vplyvu minulých civilizácií ide o tesné postponované prívlastky radiacich politikom venujúcich sa skúmaniu..., ktoré sa neoddeľujú čiarkou, t. j. v uvedených vetách sa čiarka nepíše. Viac o tesnom prívlastku si môžete prečítať v našej elektronickej poradni SME, keď si do vyhľadávača (okienko na stránke poradne s textom „napíšte slovo, ktoré vás trápi“ a s tlačidlom Hľadaj) zadáte spojenie tesný prívlastok.


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tesný prívlastok vo vete