Otázka:

Chcem sa spýtať, či vo vete "Žiaci Strednej odbornej školy technickej, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, nasledujú svojho učiteľa vo výrobe sviečok" má byť čiarka za slovom Lučenec.

Heslá:

prístavok, dukliansky

Odpoveď:

 

 

Údaje o sídle školy v znení Duklianskych hrdinov 2, Lučenec, ktorými sa vo Vašej vete špecifikuje názov strednej odbornej školy technickej, sa vyčleňujú čiarkami na začiatku aj na konci, lebo ide o prístavok. Vo vete Žiaci Strednej odbornej školy technickej, Duklianskych hrdinov 2, Lučenec, nasledujú svojho učiteľa ste správne napísali čiarku za slovom Lučenec.

Dodávame, vzťahové prídavné meno odvodené od geografického názvu Dukla má kodifikovanú podobu dukliansky (nie dukelský), napr. dukliansky pamätník, Dukliansky priesmyk, a aj názov ulice v texte má mať podobu Duklianskych hrdinov.


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu prístavok