Otázka:

Správne je kandidáti za prezidenta alebo kandidáti na prezidenta?

Heslá:

kandidáti na prezidenta, kandidovať na/za prezidenta

Odpoveď:

 

 

Slovo kandidát (v množnom čísle kandidáti) sa viaže s predložkou na, t. j. kandidáti na prezidenta aj kandidáti na úrad prezidenta (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk). Pre zaujímavosť dodávame, že so slovesom kandidovať vo význame „uchádzať sa o nejaký úrad, funkciu, hodnosť“ sa používajú obe predložky – naza. Správne je kandidovať za prezidenta aj kandidovať na prezidenta.


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kandidáti na prezidenta