Otázka:

Aký je správny výraz pre šírenie francúzskeho jazyka (analogicky k výrazu "pomaďarčovanie" alebo "germanizácia")?

Heslá:

pofrancúzštenie, pofrancúzšťovanie

Odpoveď:

 

Francúzskemu slovu francisation v slovenčine zodpovedá slovo pofrancúzštenie ako výsledok činnosti a pofrancúzšťovanie ako proces.


Otázka z 12. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pofrancúzštenie