Otázka:

Ako je správne: nultý variant alebo nulový variant?

Heslá:

nulový variant

Odpoveď:

Stav, keď sa nijaký z plánovaných zámerov nerealizoval, sa v slovenčine ustálene nazýva nulový variant.


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nulový variant