Otázka:

Je správne napísaný názov podujatia: "Fašiangová zábava" alebo "Fašiangova zábava"?

Heslá:

fašiangy, fašiangová zábava

Odpoveď:

 

V prídavnom mene fašiangový odvodenom od názvu fašiangy je na konci dlhá prípona -ový (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Názov podujatia fašiangová zábava je všeobecné pomenovanie, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 18. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fašiangy