Otázka:

Je správne slovné spojenie "dokumentácia na územné rozhodnutie" alebo "dokumentácia pre územné rozhodnutie"?

Heslá:

dokumentácia územného rozhodnutia

Odpoveď:

 

Na označenie danej dokumentácie nie je vhodná ani väzba s predložkou na (dokumentácia na územné rozhodnutie), ani väzba s predložkou pre (dokumentácia pre územné rozhodnutie). Dokumentáciu odporúčame označiť bezpredložkovou väzbou s genitívom: dokumentácia územného rozhodnutia.


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dokumentácia územného rozhodnutia